Klub Sportowy Grom Miedźno - strona oficjalna

Strona klubowa

Zarządy

Prezesi

Ludwik Bodziachowski 1972 -

Robert Lis 1982 -

Grzegorz Sulowski 1989 -

Sławomir Jagieła 1992 -

Marek Noga 1994 -

Marian Wolny 19.05.1995 - 25.01.1998, 25.01.1998 - 12.12.1999

Ranko Saczek 12.12.1999 - 13.07.2000

Dariusz Bernat 13.07.2000 - 17.02.2002

Marek Noga 17.02.2000 - 23.07.2003

Dariusz Bernat 23.07.2003 - 4.11.2004

Łukasz Konieczny 4.11.2004 - 2006, 2006 - 16.01.2008

Marek Szczypior 16.01.2008 - grudzień 2009

Andrzej Murawski 9.01.2010 - 21.12.2011, 21.12.2011 - 27.12.2013, 27.12.2013 - 30.12.2015, 30.12.2015 - 3.01.2018

Wojciech Kowalik 03.01.2018 -


Zarządy

W skład pierwszego Zarządu klubu wchodziło najprawdopodobniej 7 członków. Byli to między innymi:

Prezes - Ludwik Bodziachowski

Wiceprezes - Ryszard Warchoł

Skarbnik - Bogusław Paturej

Członek - Szczepan Mszyca

Gospodarz - Zdzisław Jarzębski (u niego początkowo przechowywano pierwszy sprzęt piłkarski).

Osobą wspierającą działalność klubu był ówczesny prezes Kółka Rolniczego w Miedźnie, Wiktor Mazurek, który użyczał samochodów do przewożenia zawodników na zawody sportowe.

W początkowym okresie działalności gospodarzami byli: Stanisław Janikowski i Edward Marchwiński.

 

We władzach LZS „Grom” Miedźno na rok 1979 najważniejsze stanowiska obejmowali:

przewodniczący – Ludwik Bodziachowski

sekretarz – Marek Szczypiór

przewodniczący Komisji Rewizyjnej – Krzysztof Bączek

 

Rok 1982

Prezes - Robert Lis

...

Rok 1989

Prezes - Grzegorz Sulowski

Wiceprezes - Sławomir Jagieła

Skarbnik - Paweł Mazurek

 

Rok 1992

Prezes - Sławomir Jagieła

 

Rok 1994

Prezes - Marek Noga

Zastępca Prezesa - Jan Melanowicz

Wiceprezes - Dariusz Bernat

Skarbnik - Józef Zych

 

      17 maja 1995 pełniący obowiązki prezesa LZS Grom Miedźno Marian Wolny (zastąpił na tym stanowisku Marka Nogę) wystosował pismo do władz CzOZPN. W piśmie informował on o poważnym kryzysie organizacyjnym jaki miał miejsce w okresie wiosennym sezonu 1994/1995 w klubie z Miedźna. Na szczęście jednak „powstała grupa inicjatywna – rekrutująca się w większości z nowych działaczy – zmierzająca do reaktywowania działalności Zarządu LZS ”Grom” i wyprowadzenia zespołu piłkarskiego z kryzysu.” Dodatkowo tzw. ”grupa inicjatywna” wspierana była moralnie i finansowo przez członków Rady Sołeckiej w Miedźnie z jego przewodniczącym i sołtysem na czele. W dniu 16 maja 1995 odbyło się również „zebranie aktywu społecznego i zawodników klubu, na którym ustalono kierunki działań na najbliższy okres oraz wybrano kandydatów do nowego Zarządu klubu.”   Nowy Zarząd klubu miał zostać wybrany 19 maja 1995.

 

      W dniu 19 maja 1995 w Gminnym Ośrodku Kultury w Miedźnie odbyło się zebranie LZS Grom Miedźno. O przebiegu zebrania informuje protokół: „Zebranie otworzył Dariusz Bernat – społeczny trener piłkarzy. W imieniu dotychczasowego prezesa Zarządu p. Marka Nogi poinformował, że rezygnuje on z dalszej pracy w LZS – ie ze względu na zmianę miejsca pracy i kontynuowanie nauki. Ponadto poinformował o niezadowoleniu piłkarzy z dotychczasowej pracy Zarządu (…).”

W skład nowego Zarządu weszli:

Prezes - Marian Wolny

Skarbnik - Andrzej Idasz

Członkowie - Robert Lis (odpowiedzialny za opiekę nad drużyną seniorów i transport), Sławomir Jagieła (odpowiedzialny za opiekę nad drużyną juniorów i gospodarz), Henryk Owczarek, Ryszard Warchoł (odpowiedzialni za pozyskiwanie środków finansowych i prace związane z utworzeniem boiska w Miedźnie), Grzegorz Izdebski (współpraca z R. Lisem), Grzegorz Kaczmarzyk (współpraca ze S. Jagiełą)

 

Komisja Rewizyjna pracowała w następującym składzie:

Przewodniczący - Władysław Krawczyk

Członek - Józef Zych, Stanisław Maj

 

       25 stycznia 1998 odbyło się zebranie sprawozdawczo – wyborcze.

W skład nowego Zarządu weszli:

Prezes - Marian Wolny

Wiceprezes ds. sportowych - Robert Lis

Skarbnik - Zbigniew Tałajczyk

Członkowie - Grzegorz Kaczmarzyk (gospodarz – boisko), Sławomir Jagieła (gospodarz – sprzęt), Emil Makles (odpowiedzialny za transport), Paweł Jarzębski (przedstawiciel drużyny seniorów), Łukasz Rychel (przedstawiciel drużyny juniorów)

 

Komisja Rewizyjna pracowała w następującym składzie:

Przewodniczący - Władysław Krawczyk

Członkowie - Ryszard Paturej, Waldemar Lis

 

    W chwili wywalczenia przez zespół Gromu awansu dla klasy A w  sezonie 1998/1999 do Zarządu klubu dokoptowano podczas zebrania sprawozdawczo – wyborczego nowych członków. Zarząd liczył wówczas 14 członków, z czego 6 zasiadało w prezydium. Oprócz prezesa Mariana Wolnego, wspierali go: Robert Lis – wiceprezes ds. sportowych i Ranko Saczek – wiceprezes ds. finansowych.

 

      12 grudnia 1999 nastąpiła zmiana prezesa Zarządu LZS „Grom” Miedźno. Z dotychczas pełnionej funkcji zrezygnował Marian Wolny, którego zastąpił Ranko Saczek. Reszta Zarządu klubu nie uległa zmianie do stycznia 2000. W tym Zarządzie funkcję Wiceprezesa pełnił Dariusz Bernat, Skarbnika – Szczepan Hyra

 

      13 lipca 2000 roku odbyło się zebranie sprawozdawczo – wyborcze LZS „Grom” Miedźno. Z zajmowanego stanowiska prezesa klubu zrezygnował Ranko Saczek, który swoją decyzję argumentował złymi wynikami zespołu w sezonie 1999/2000.

W skład nowego Zarządu weszli:

Prezes -Dariusz Bernat

Wiceprezes ds. sportowych - Marek Noga

Wiceprezes ds. infrastruktury - Henryk Owczarek

Skarbnik - Szczepan Hyra

Członkowie - Marek Dymek, Tomasz Lis, Ranko Saczek, Tadeusz Krupiński

Gospodarz - Tadeusz Janas

Kierownik drużyny - Robert Lis

 

Komisja Rewizyjna pracowała w następującym składzie:

Marian Wolny

Grzegorz Kaczmarzyk

Rafał Jędrysiak

 

Na początku 2002 roku klub został zarejestrowany jako stowarzyszenie w Sądzie Rejonowym w Katowicach – Wydział Gospodarczy KRS – KA.VIII NS – Rej.KRS/2048/1/637 w związku z czym 17 lutego 2002 w Sali Urzędu Gminy w Miedźnie odbyło się Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia K.S. „Grom” Miedźno. Podczas walnego Zgromadzenia  wybrano dziewięcioosobowy Zarząd  oraz Komisję Rewizyjną.

      Do Zarządu KS „Grom” Miedźno zgłoszono 14 kandydatur. Ostatecznie do Zarządu KS „Grom” Miedźno wybrano następujące osoby: Marek Noga, Szczepan Hyra, Marian Wolny, Tadeusz Janas, Rafał Jędrysiak, Roman Lis, Sławomir Jagieła, Mariusz Macherzyński, Robert Lis

      Zarząd K.S. „Grom” Miedźno składał się z Prezesa, dwóch wiceprezesów, skarbnika i 5 członków Zarządu. Zarząd miał ukonstytuować się na pierwszym po wyborach zebraniu.

      Zarząd klubu ukonstytuował się także 17 lutego 2002.

Skład nowego Zarządu przedstawiał się następująco:

Prezes - Marek Noga

I Wiceprezes - Robert Lis

II Wiceprezes - Marian Wolny

Skarbnik - Szczepan Hyra

Członkowie Zarządu - Tadeusz Janas, Rafał Jędrysiak, Roman Lis, Mariusz Macherzyński, Sławomir Jagieła

      Ustalono, że Prezes, I Wiceprezes i skarbnik są upoważnieni do podpisywania operacji bankowych. Prezes, I i II Wiceprezes upoważnieni są do podpisywania umów związanych z zawodnikami klubu. II Wiceprezes upoważniony jest do utrzymywania kontaktów z CzOZPN.

      Do Komisji Rewizyjnej KS „Grom” Miedźno zostali wybrani: Bogdan Borkowski, Marek Izdebski, Wojciech Lis.

      Komisja Rewizyjna miała składać się z Przewodniczącego i dwóch członków.

     Ostatecznie Komisja Rewizyjna wyglądała następująco:

Przewodniczący - Bogdan Borkowski

Członek - Marek Izdebski, Wojciech Lis

 

      23 lipca 2003 w budynku klubowym odbyło się Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia Klubu Sportowego „Grom” w Miedźnie. O odwołanie z pełnionych funkcji podania złożyli: Prezes klubu – Marek Noga, Skarbnik klubu – Szczepan Hyra oraz dwaj członkowie Zarządu: Rafał Jędrysiak i Tadeusz Janas. Rezygnacje zostały przyjęte.

      W wyniku wyborów wybrano nowy Zarząd Klubu Sportowego „Grom” Miedźno, który przedstawiał się następująco:

Prezes - Dariusz Bernat

Wiceprezesi - Robert Lis, Marian Wolny

Skarbnik - Wojciech Lis

Członkowie - Mariusz Macherzyński, Marek Dymek, Sławomir Jagieła, Tadeusz Krupiński, Artur Janik.

 

Komisja Rewizyjna składała się z:

Przewodniczący -  Marek Noga

Członek - Szczepan Hyra, Mariusz Macherzyński

 

      4 listopada 2004 w budynku GOK w Miedźnie odbyło się zgromadzenie członków założycieli Stowarzyszenia KS „GROM” w Miedźnie. Podczas zgromadzenia podania o odwołanie z dotychczasowej funkcji złożyli: Dariusz Bernat – Prezes Klubu, Wojciech Lis – Skarbnik Klubu, Marian Wolny – Wiceprezes, Mariusz Macherzyński – Członek Zarządu. Podania te zostały po dyskusji przyjęte co spowodowało wybory nowych władz klubu.

      Zgłoszono następujące kandydatury na członków zarządu: Łukasz Konieczny, Tomasz Lis, Jacek Psuj, Paweł Jarzębski, Wojciech Kowalik, Robert Lis, Wojciech Lis, Szczepan Hyra, Sławomir Jagieła, Bartosz Paturej, Marek Noga, Tadeusz Janas. Wszystkie osoby wyraziły zgodę na ewentualny wybór do Zarządu Klubu lub Komisji Rewizyjnej.

      W drodze głosowania jawnego postanowiono, że ze względu na małą ilość kandydatów, Zarząd Klubu ukonstytuuje się z kandydatów zgłoszonych przez uczestników zebrania, którzy wyrazili zgodę na pracę w Zarządzie. W drodze głosowania jawnego jednogłośnie na Prezesa Klubu wybrano Łukasza Koniecznego. Również jednogłośnie wybrano na przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Wojciech Kowalika.

      Nowy Zarząd Klubu K.S. „Grom” w Miedźnie przedstawiał się następująco:

Prezes - Łukasz Konieczny

Wiceprezes - Sławomir Jagieła, Marek Noga

Skarbnik - Szczepan Hyra

Członek zarządu - Tomasz Lis, Robert Lis, Jacek Psuj, Bartosz Paturej, Tadeusz Janas

 

Komisja Rewizyjna działała w składzie:

Przewodniczący - Wojciech Kowalik

Członek - Paweł Jarzębski, Wojciech Lis

 

      W 2006 roku mijała kolejna kadencja klubowego Zarządu. Ponownie Prezesem klubu, został wybrany Łukasz Konieczny, który w ówczesnym czasie był również głównym darczyńcą klubu. Stanowiska wiceprezesów objęli Marek Noga i Tomasz Lis a klubowym Skarbnikiem został Wojciech Kowalik. Członkami Zarządu byli Dariusz Bernat, Szczepan Hyra, Stanisław Morga, Marek Szczypior.

Zarząd:

Prezes - Łukasz Konieczny

Wiceprezesi - Marek Noga, Tomasz Lis

Skarbnik - Wojciech Kowalik

Członkowie - Dariusz Bernat, Szczepan Hyra, Stanisław Morga, Marek Szczypiór

Komisja Rewizyjna działała w składzie:

Przewodniczący - Wojciech Lis

Członkowie - Jacek Tomala, Marek Dymek

Gospodarzami obiektu byli Tadeusz Janas i Tadeusz Krupiński.

 

      W roku 2008 minęła kolejna kadencja Zarządu K.S Grom Miedźno. Z dotychczas pełnionej funkcji Prezesa klubu zrezygnował Łukasz Konieczny. Podczas zebrania sprawozdawczo – wyborczego, które odbyło się 16 stycznia 2008 wybrano Zarząd na lata 2008 – 2010. Oto jego skład:

Prezes - Marek Szczypior

Wiceprezes - Tomasz Lis, Marek Noga, Szczepan Hyra

Skarbnik - Wojciech Kowalik

Członek zarządu - Marcin Szewczyk, Andrzej Murawski

Gospodarz obiektu - Tadeusz Janas

 

Komisja Rewizyjna działała w składzie:

Przewodniczący - Tomasz Jarzębski

Członek - Piotr Gala

 

      W grudniu 2009 roku odbyło się Zebranie Sprawozdawczo – Wyborcze  K.S. Grom Miedźno. Wybrano wówczas nowe władze klubu.

       9 stycznia 2010 roku ukonstytuował się nowy zarząd klubu. Na Prezesa klubu został wybrany Pan Andrzej Murawski. Jego zastępcą został Pan Tomasz Lis. Funkcję Skarbnika klubu, po 3-letnie przerwie, objął Pan Szczepan Hyra. W nowym zarządzie funkcję gospodarza nadal pełnił Pan Tadeusz Janas. Członkami zarządu byli ponadto Panowie: Piotr Morawiec, Marek Szczypior, Kamil Bernat, Marcin Szewczyk i Tomasz Marchwiński. 

      Zarząd klubu Sportowego „Grom” Miedźno na lata 2010 – 2012 przedstawiał się następująco:

 

Prezes - Andrzej Murawski

Wiceprezes - Tomasz Lis

Skarbnik - Szczepan Hyra

Członek zarządu - Tomasz Marchwiński, Marcin Szewczyk, Kamil Bernat, Marek Szczypior, Piotr Morawiec, Tadeusz Janas

Gospodarz obiektu - Tadeusz Janas


      W dalszym ciągu osobami wspierającymi prace klubu byli Marian Wolny i Wojciech Kowalik, którzy ponadto wraz z Tomaszem Wujcem  tworzyli Komisję Rewizyjną.

Komisja Rewizyjna pracowała w składzie:

Przewodniczący - Wojciech Kowalik

Członek - Marian Wolny, Tomasz Wujec

 

      21 grudnia 2011 odbyło się Zebranie Sprawozdawczo – Wyborcze, na którym zostały wybrane m.in. nowe władze klubu na okres 2012 - 2014. W skład nowego zarządu klubu weszli:

Prezes - Andrzej Murawski

Wiceprezes - Tomasz Lis

Wiceprezes do spraw sportowych - Marcin Szewczyk

Wiceprezes do spraw finansowych - Szczepan Hyra

Skarbnik - Wojciech Kowalik

Członek - Bogusław Rysiewicz, Marek Szczypior

Gospodarz - Tadeusz Janas

 

Skład Komisji Rewizyjnej przedstawia się następująco

Przewodniczący - Janusz Kowalik

Członek komisji - Tomasz Wujec, Piotr Figiel

 

Zarząd klubu (od 27 grudnia 2013 r. do 30.12.2015 r.)

Na zdjęciu -  stoją od lewej: Janusz Kowalik, Marek Szczypior, Mateusz Sikorski, Łukasz Izdebski, Tomasz Wujce, Wojciech Kowalik, Sylwester Miętkiewicz, Andrzej Murawski, Szczepan Hyra; na dole od lewej: Tadeusz Janas, Tomasz Lis, Jakub Chwist, Marcin Szewczyk, Sławomir Jagieła

Andrzej Murawski - prezes

Wojciech Kowalik - skarbnik

Bogusław Rysiewicz - wiceprezes ds. finansowych

Szczepan Hyra - wiceprezes ds. organizacyjnych

Marcin Szewczyk - wiceprezes ds. sportowych

Sławomir Jagieła - członek zarządu

Łukasz Izdebski - członek zarządu

Tomasz Lis - członek zarządu

Tadeusz Janas - członek zarządu

Tomasz Wujec - członek zarządu

Komisja Rewizyjna

Sylwester Miętkiewicz - przewodniczący

Jakub Chwist - wiceprzewodniczący

Mateusz Sikorski - członek komisji

Tadeusz Janas - gospodarz obiektu

 
Zdjęcia z zebrania sprawozdawczo - wyborczego

 

 

Zarząd wybrany 30.12.2015 r.

Zarząd Klubu

Andrzej Murawski - Prezes Zarządu
Wojciech Kowalik - Skarbnik
Tomasz Jarzębski - wiceprezes ds. sportowych
Łukasz Izdebski - wiceprezes ds. organizacyjnych
Anna Kuras - Sekretarz Zarządu
Paweł Gala - członek
Tadeusz Janas - członek
Marcin Szewczyk - członek

 

Komisja Rewizyjna:

Mateusz Sikorski - Przewodniczący
Dawid Kowalik - Zastępca Przewodniczącego
Piotr Kott - członek


Zarząd wybrany 03.01.2018 r.

Zarząd Klubu

Wojciech Kowalik - Prezes Zarządu
Łukasz Izdebski - Skarbnik
Piotr Kott - wiceprezes
Marcin Szewczyk- wiceprezes
Piotr Morawiec - członek
Tomasz Jarzębski - członek
Tomasz Izdebski - członek

i po przerwie... - działamy

Najbliższe spotkanie

mecz towarzyski
Grom Miedźno   Warta Mstów
2022-02-19, 16:00:00

Częstochowa, ul. Limanowskiego 83

Ostatnie spotkanie

Grom Miedźno 6:4 Płomień Lgota Mała
2021-11-06, 14:00:00
Miedźno, Stadion im. L. Bodziachowskiego ul. Szkolna 5
    relacja »
mecz towarzyski

Najbliższa kolejka

Najbliższa kolejka 12

Wyniki

Ostatnia kolejka 11
Sparta Nowa Wieś 0:0 Ajaks Częstochowa
Kmicic Kruszyna 4:3 Naprzód Ostrowy
Płomień Czarny Las 1:3 Lotnik Kościelec
Grom Miedźno 1:0 Błękitni Libidza
Liswarta Popów 7:3 Metal Rzeki Wielkie
Oksza Łobodno 7:2 Grom Cykarzew

Statystyki drużyny

Mini-Chat

Musisz się zalogować, aby korzystać z mini-chatu.

30plus

 

 

 

 

 

 

 

 

1%

 

Nie siedź w domu, przyjdź do Gromu

 

Kalendarium

23

01-2022

niedziela

24

01-2022

pon.

25

01-2022

wtorek

26

01-2022

środa

27

01-2022

czwartek

28

01-2022

piątek

29

01-2022

sobota

Logowanie

Statystyki

Brak użytkowników
zalogowanych i 10 gości

dzisiaj: 219, wczoraj: 793
ogółem: 4 004 127

statystyki szczegółowe

Wyszukiwarka

1%

Korzystając z pomocy Fundacji Studenckiej "Młodzi - Młodym" zachęcamy Państwa do wsparcia finansowego naszego klubu poprzez przekazanie 1% podatku na rzecz KS Grom w Miedźnie

Uzyskane w ten sposób środki pieniężne chcemy przeznaczyć na ZAKUP SPRZĘTU SPORTOWEGO, ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb naszej drużyny młodzieżowej.

Przy wypełnianiu rocznego zeznania podatkowego PIT w formularzu należy wpisać

 nr KRS 0000270261

Pod pozycją cel 1% wpisz : GROM MIEDŹNO 27

Serdecznie dziękujemy.